He Whakamāramatanga mo Nugget Watch

Ko tā tōku tuāhine mahi ao te pō, pō te ao he tono mai i ngā tūmomo whakatairanga kurukuru heihei. Tāria te wā, ka taka te kapa, me tohaina ēnei kōrero ki te marea, ki te motu whānui.

Tēnā, kua whakarewaina te pae tukutuku o Nugget Watch, te karamatamata o tēnei mea te kurukuru heihei. Mā te tangata e kaingākautia ana ki te kurukuru heihei, me ōna āhuatanga huhua tēnei o ngā whārangi.

Mihi mai rā.

Ngā Pātai O Ia Rā

Will you keep track of chicken nugget prices at places like fish and chip shops?
Our tech team is looking into this.

How often do you update prices?
Our team works around the clock to update prices about once a week.

How do I calculate my height in nuggets?
If you are cm tall then you would be 34.5 nuggets tall, stacked end to end.

What if I don't know my height in cm?
That's your problem, bud.

How big is the Nugget Watch team?
It's just me.